گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
بخش سياسي

سیاست در بوسنی و هرزگوین 

بوسنی و هرزگوین یکی از شش جمهوری  یوگسلاوی سابق می باشد که با فروپاشی این کشور در اوایل دهه 90 و جدایی دو جمهوری اسلونی و کرواسی ، با انجام همه پرسی درتاریخ 29 آوریل 1992 در خصوص جدایی از یوگسلاوی و با رای اکثریت شهروندان ( شامل مسلمانان و کرواتها) به جدایی از یوگسلاوی، در تاریخ 1 مارس 1992 اعلام استقلال  نمود  و در تاریخ  22 آوریل  1992 نیز به عضویت  سازمان ملل پذیرفته شد. جمهوری اسلامی ایران از جمله نخستین کشورهایی بود که بلافاصله استقلال بوسنی و هرزگوین را به رسمیت شناخت. اعلام استقلال بوسنی و هرزگوین سبب شد تا موجی از خشونت و درگیری توسط صربها که مخالف استقلال بودند این کشور را فرا گیرد. این درگیریها به یک جنگ خونین و خانمانسوز 43 ماهه منجر شد که بیشترین خسارت مادی و جانی را به مسلمانان این کشور وارد نمود. دراین جنگ پاکسازی نژادی بطور وسیعی انجام شد که در نتیجه آن بخش عمده ای از جمعیت قومی بوسنی آواره و جابجا شدند و نقشه نژادی این کشور دستخوش تغییر گردید. مردم مسلمان بخشهای شرقی و جنوبی بوسنی به سمت مرکز بوسنی رانده شدند . جمعیت صربهای مستقر در مناطق مرکزی نیز این مناطق را ترک کرده و به مناطق تحت کنترل صربها در شرق و شمال مهاجرت کردند. کرواتها نیز از بخشهای مرکزی به سمت مناطق جنوب و جنوب غربی بوسنی با اکثریت بیشتر کرواتها نقل مکان کردند. در طول جنگ تلاش های زیادی برای خاتمه آن صورت گرفت و در این میان کشورهای غربی در قالب گروه تماس بین المللی و نمایندگان ویژه سازمان ملل در بوسنی طرح هائی را برای حل مناقشه این کشور ارائه دادند، لیکن نظر به عدم شمول همه جانبه نه تنها به نتیجه خاصی نرسید، بلکه موجب شعله ورتر شدن آتش جنگ شد. از سوی دیگر کشورهای اسلامی نیز در قالب گروه تماس اسلامی با انجام رایزنی های فراوان، افکار عمومی جهان را به فاجعه بوسنی و هرزگوین معطوف ساختند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضاء موثر گروه تماس اسلامی در این زمینه نقش حساس و مهمی را ایفا نمود. سرانجام این جنگ با امضای موافقتنامه موسوم به دیتون در 14 دسامبر 1995 به پایان رسید. اگر چه بازگشت آوارگان یکی از مفاد مهم موافقتنامه دیتون است و در طول سالیان گذشته نیز اقدامات زیادی در این خصوص انجام شده ولی نتوانسته جغرافیای جمعیتی بوسنی را  به وضعیت قبل از جنگ نزدیک گرداند. به دنبال امضاء موافقتنامه دیتون، کشور بوسنی و هرزگوین از دو موجودیت فدراسیون بوسنی و هرزگوین شامل مسلمانان و کروات ها و جمهوری صربسکا شامل مناطقی که صرب ها در طول جنگ اشغال نمودند و همچنین منطقه ویژه برچکو تشکیل گردید.

 پس از امضاء موافقتنامه دیتون و به موجب مفاد آن، در راستای نظارت بر اجرای صلح در بوسنی و هرزگوین، شورای اجرایی صلح شامل 55 کشور و سازمان بین المللی شکل گرفت که هیئت مدیره  آن از کشورهای آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، کانادا، روسیه وترکیه به نمایندگی از شورای مذکور تشکیل شد. این شورا  نماینده ای را برای نظارت بر اجرای مفاد موافقتنامه دیتون تعیین نمود که به نماینده عالی جامعه بین الملل در بوسنی (OHR) معروف گردید. اگر چه وظیفه  این نماینده نظارت است ولی بر اساس اختیاراتی که تاکنون شورای اجرایی صلح به وی واگذار کرده و به اختیارات بن مشهور است می تواند در همه امور بوسنی و هرزه گوین، حتی برکناری مقامات اجرایی و دولتی، اعضاء قوه مقننه، تغییر در قانون اساسی و ابطال انتخابات مداخله نماید. بعبارتی جایگاه نماینده عالی جامعه بین الملل در بوسنی مافوق قوای سه گانه و حتی آرای مردم است. در حال حاضر والنتین اینسکو از اتریش بعنوان نماینده جامه بین الملل در بوسنی حضور دارد. 

ساختار سیاسی

بر اساس موافقتنامه دیتون بوسنی و هرزگوین از دو موجودیت به نام فدراسیون بوسنی و هرزگوین با حدود 51 درصد قلمرو (شامل مسلمانان و کرواتها ) و جمهوری صربسکا  با حدود 49 درصد قلمرو (مناطقی که عموما صربها در زمان جنگ اشغال نمودند) و یک منطقـه ویژه به نام برچکو که اداره آن تحت نظر جامعه بین الملل می باشد ، تشکیل شده است . هر یک از دو موجودیت فدراسیون بوسنی و هرزگوین و جمهوری صربسکا دارای سیستم حکومتی مستقل، متشکل از رئیس جمهور، پارلمان و نخست وزیر می باشند. در سطح ملی نیز کشور بوسنی و هرزگوین دارای شورای ریاست جمهوری، پارلمان ملی و شورای وزیران است. هر یک از استان های فدراسیون بوسنی و هرزگوین نیز دارای تشکیلات حکومتی مانند نخست وزیر، دولت و پارلمان است. بوسنی و هرزگوین در سطح ملی دارای شورای سه نفره ریاست جمهوری است.

 شورای ریاست جمهوری

شورای ریاست جمهوری متشکل از سه عضو مسلمان، کروات و صرب است. این سه عضو از میان نامزدهای احزاب و توسط رای مردم برای یک دوره چهار ساله انتخاب می شوند که هریک به مدت دو دوره غیر متوالی هشت ماهه ریاست شورا را بر عهده خواهند داشت. در آخرین انتخابات برگزار شده در 20 مهر 1393 مطابق با 12 اکتر 2014 حزب اقدام دمکراتیک بریاست آقای باقرعزت بگوویچ بیشترین آرای بوشنیاکها ، ائتلاف برای تغییرات به رهبری ملادین ایوانیچ بیشترین آرای صربها و جامعه دمکراتیک کروات به رهبری دراگان چوویچ بیشترین آرای کرواتها را بدست آوردند. در انتخابات شورای ریاست جمهوری نیز باقر عزت بگوویچ از حزب اقدام دمکراتیک، آقای ملادین ایوانیچ  از ائتلاف برای تغییرات و دراگان چوویچ از جامعه دمکراتیک کروات،  به ترتیب به عنوان عضو مسلمان ،صرب و کروات شورای ریاست جمهوری انتخاب شدند. شایان ذکر است آقای باقر عزت بگوویچ مجددا و آقایان دراگان چوویچ و ملادن ایوانیچ به عنوان اعضاء جدید انتخاب شدند. در حال حاضر بر اساس روش فوق الذکر آقای ملادن ایوانیچ از اواخر آبان 1395 برای یک دوره هشت ماهه ریاست شورای ریاست جمهوری را در اختیار دارد.

شورای وزیران (دولت ملی)

بوسنی و هرزگوین از یک دولت مرکزی موسوم به شورای وزیران متشکل از رئیس شورا به عنوان نخست وزیر و 9 وزیر برخوردار است که بر اساس توافق صورت گرفته میان سه قومیت یاد شده تقسیم می گردد. پس از انتخابات سراسری بوسنی و هرزگوین در تاریخ 20 مهر 1393 مطابق با 12 اکتبر 2014 دنیس ازویزدیچ از میان بوشنیاک ها و از حزب اقدام دمکراتیک به عنوان رئیس شورای وزیران بوسنی و هرزگوین انتخاب شد. بنا بر قانون اساسی این کشور، 9 عضو شورای وزیران به صورت مساوی میان سه قومیت مسلمان، کروات و صرب تقسیم می گردد.

پارلمان

پارلمان بوسنی و هرزگوین با نام دقیق «مجمع پارلمانی بوسنی و هرزگوین» از دو مجلس نمایندگان با 42 نماینده و خانه اقوام با 15 نماینده تشکیل شده است. اعضاء مجلس نمایندگان شامل 28 نماینده از موجودیت فدراسیون بوسنی و هرزگوین شامل بوشنیاک و کروات و 14 نماینده از موجویت جمهوری صربسکا است. نمایندگان مورد اشاره با رای مستقیم مردم برای یک دوره 4 ساله انتخاب می شوند. اعضاء خانه اقوام نیز به صـورت مساوی میـان سه قـومیت (هر قومیت 5 نماینده) تقسیم شـده است که بـرای مـدت 4 سال انتخاب می گردند. نمایندگان بوشنیاک و کروات خانه اقوام توسط خانه اقوام فدراسیون بوسنی و هرزگوین و نمایندگان صرب خانه اقوام توسط پارلمان جمهوری صربسکا انتخاب می شوند. ریاست پارلمان به صورت چرخشی میان سه عضو بوشنیاک، صرب و کروات برای دو دوره غیر متوالی 8 ماهه تقسیم می گردد. برای رسمیت یافتن مجلس، حضور حداقل 9 نماینده یعنی از هر قومیت 3 نماینده ضروری است. تمام مصوبات مربوط به قانون گذاری هم در مجلس نمایندگان و هم در خانه اقوام به تصویب می رسد. تصویب قوانین و بودجه نهادهای ملی بوسنی و هرزگوین و قراردادهای بین المللی و تائید انتخاب رئیس و اعضاء شورای وزیران بوسنی و هرزگوین از جمله وظایف پارلمان این کشور است

 

 

 

 

 

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران