گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
روابط اقتصادي دوجانبه

مبادلات تجاری بین بوسنی و هرزگوین و جمهوری اسلامی ایران

آمار مبادلات تجاری بین بوسنی و هرزگوین و ایران در فاصله سال 2013 تا سال 2017

 

سال              ارزش واردات بوسنی از ایران                                                            ارزش صادرات بوسنی به ایران

2013             737831  مارک                            (یورو378.374)                                   28127291  مارک (یورو  14.424.251)                       

2014            1169767 مارک                            (یورو 599.880 )                                  3108997  مارک (یورو 1.594.357)

2015            1257663 مارک                           (یورو 644.955 )                                  1657925  مارک (یورو 850.217.)  

2016           1348681 مارک                            (یورو 691.631 )                                  2843218  مارک  (یورو 1458060 )   

    

مبادلات تجاری بین بوسنی و هرزگوین  و جمهوری اسلامی ایران در سال  2017 بر حسب بخش ها

صادرات بوسنی و هرزگوین به ایران 

 

- نوشیدنی ها و دخان:                                        5.761.875 مارک                                 (2946000 یورو)   

- مواد خام، مواد غیر خوراکی   

به استثناء سوخت:                                            28.407.518 مارک                               (14524533 یورو)

- محصولات شیمیایی:                                        20.325.605 مارک                               (10392317 یورو)

- محصولات تقسیم بندی شده بر حسب جنس:       2896792 مارک                                  (64036912 یورو)

جمعا:                                                             1826371.03 مارک                               (933808.68 یورو)

 

واردات بوسنی و هرزگوین از ایران

- مواد غذایی و حیوانات زنده:                                       272886774 مارک                      (1395247.92 یورو)

- مواد خام، مواد غیر خوراکی به استثناء سوخت:             14726227 مارک                        (75294 یورو)

- محصولات شیمیایی:                                               847189823 مارک                       (4331612.78 یورو)

- محصولات تقسیم بندی شده بر حسب جنس:               4711558 مارک                        (24089814 یورو)

- ماشین آلات و وسائل نقلیه:                                     16510679 مارک                        (8441776 یورو)

- انواع مختلف محصولات نهایی:                                  1838474 مارک                          (939997 یورو)

جمعا:                                                                12002675.57 مارک                   (136870.57 یورو)

 

حجم کل مبادلات تجاری بین جمهوری اسلامی و بوسنی و هرزگوین در سال 2017حدود 13829046.6 مارک (7070679.25 یورو)

 

مبادلات تجاری بوسنی و هرزگوین و جمهوری اسلامی ایران در 5 ماه نخست سال  2018 بر حسب بخش ها

صادرات بوسنی و هرزگوین به ایران

- مواد غذایی و حیوانات زنده:                                     508760 یورو                                     (995048 مارک)

- نوشیدنی ها و دخان:                                             29115 یورو                                       (5694399 مارک)

- مواد خام، مواد غیر خوراکی به استثناء سوخت:          1963781 یورو                                    (3840821 مارک)

- محصولات تقسیم بندی شده بر حسب جنس:           1523570 یورو                                    (2979843 مارک)

- ماشین آلات و وسائل نقلیه:                                206714.92 یورو                                    (40429925 مارک)

جمعا:                                                                27579102 یورو                                     (539400.36 مارک)

 

واردات بوسنی و هرزگوین از ایران

 

- مواد غذایی و حیوانات زنده:                                93390190 یورو                                 (182655336 مارک)

- مواد خام، مواد غیر خوراکی به

استثناء سوخت:                                                  4.5 یورو                                         ( 8.8مارک)

- محصولات شیمیایی:                                        3073126.22 یورو                               (6010512.46 مارک)

- محصولات تقسیم بندی شده بر حسب جنس:      121304.32 یورو                                  (237250.63 مارک)

- ماشین آلات و وسائل نقلیه:                              2401752 یورو                                    (4697419 مارک)

- انواع مختلف محصولات نهایی:                            2115536 یورو                                    (4137628 مارک)

 

 

جمعا                                                               417350982  یورو                              (816267572 مارک )  

 

حجم کل مبادلات تجاری :                            444930085 یورو                                 ( 870207608 مارک)

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران